KOVALOVICE
Naposledy aktualizováno: 23.7.2020

Práv? nep?ipravujeme žádné akce, ale můžete se seznámit s 

V?SLEDKY ?INNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2012
Po?et obyvatel obce: 613

Fond:
Celkem   Nau?ná  Beletrie  CD-ROM Tituly ?asopisů
4245      825      3418       2            7 

Nové knihy:           Vým?nný fond:
   102               soubory     Svazky
                          6         339

Výpůj?ky:
            Pro dosp?lé      Pro mládež
Celkem    nau?ná  beletrie  nau?ná  beletrie   ?asopisy
 2943      114    1662       81      291       795

?tená?i:                          Návšt?vníci:
Celkem     do 15 let    knihovny   internetu  webu
  41           11           352        0       1098