KOVALOVICE
Naposledy aktualizováno: 23.7.2020

POPLATKY

První registrace v knihovn?                     20,-- K?
Ro?ní poplatek                                   10,-- K?

Internet                                          zdarma

 ODEB?RAN? ?ASOPISY
Flóra, Generace, Máma a já, Receptá?, Vlasta, Zahrádká?, Zdraví

*

V?B?R Z NOVINEK VE V?M?NN?CH SOUBORECH 
?íjen 2012               

*
Pro d?ti
      D?tský lexikon zemí
Brezina: Klub ?arod?jek 2
B?ezinová: Medv?dí pohádka
Fidler: ?eské královny
Ganslosser: Medv?di
Goldsmith: Albert Einstein
Junková: Intimní?ek
Kopl: Dracula
Kratochvílová: Nikolo, do sedla!
Lawson: Rodina medvídků
Minte-König: Superstar - ale co láska?
Petiška: O nejbohatším vrabci na sv?t?
Ploquin: Figurky z pleteniny
?ehá?ková: Kdo pochopí Mariku?, Rozhodni se, Mariko
Stoppard: Dospívajícím dívkám
Šk?ou?il: Hlavní m?sta sv?ta
Watt: Kniha výtvarných nápadů
Pro dosp?lé
    Odvrácená strana lásky
Austen: Pýcha a p?edsudek
Baldacci: Hrátky o hodinu 
Brown: Tichý muž
Cartland: Návrat z Afriky
Cibula: Pražské pov?sti
Cohn: Perníková panenka
Cole: Rodina
Cook: ?nosné riziko
Cornwell: Stopa
Crichton: Ztracený sv?t
Dahl: Misterioso
Dreyer: Vražedný lék
Durrell: O mé rodin? a jiné zví?en?
Fielding: Neúplná mozaika
Fuchsová: Když ?eka tekla pod ledem
Furst: Krev vít?ztství
Garcia Márquez: Všechna špína sv?ta
Garwood: Láska a ?est, Vražda podle seznamu
Gordon: Ranhoji?
Grisham: Poslední porotce
Higham: Letec
Hrůzová: Pravá láska
Chandler: Maléry jsou můj denní chleba
Jane?ková: Osudová posedlost
Jareš: Mýlka
Jordan: Strážce
Kessler: Ohe? nad Srbskem, ?nik z Berlína, Wotan: Odvážná mise
Konášová: Dobrá ?tvrť
Koubková: Invisible
Kousalová: Miluji t? 3x denn?
Kubátová: Arcid?dkové
Kubátová: Záru?ní list na život
Lambert: Dlouhá bílá noc
Laurens: Můž ve stínu
Lenormand: No?ní můry zabíjejí
Martin: Dokonalý h?ích
McDermid: Dívka na zabití
McNab: Soumrak
Newman: ?áblovy dve?e
Obermannová: Nezav?šujte se
Peters: Znamení kobry
Pierre: Vernon Bůh Little
Plaidy: Vzdorující královna
Pressfield: Ctnosti války
Primusová: Kapesní poradník
Puzo: Kmotr
Rašek: Monolog staré dámy, První nev?ra
Remarque: Stíny v ráji 
Sandford: Jistá ob?ť
Santlofer: Smrt jim sluší
Silverberg: Sí? slávy mistrů fantasy
Simmel: Tajný chléb
Small: Philippa, Poslední d?di?ka
Šindelá?ová: Rozcestí ve tm?
Tiouli: Zni?ená
Uher: Mrtvý kupuje cigarety
Valenta: Pastý?ka ohn?
Victor: Krutá da?

 *
Bauer: Kdo je nejv?tší ?ech?
Budinský: Tragédie slavných
Dan?k: Jižní Morava
Harper: Detoxikace
Henderson: Co trápí muže po padesátce
Hora-Ho?ejš: Toulky ?eskou minulostí 1. 2, 3
Jarolímková: Co v průvodcích nebývá
Je?ábek: ?eskoslovenští uprchlíci
Mac Vicar: Velká kniha o bylinkách
Malátová: Pali?kování
Marková: Pletení košíků
Owen: Kouzlíme s papírem
Pohl: Jak na po?íta?
Procházková: ?eská vegetariánská kucha?ka
Prošková: Síťování
Rankin: V?nce na všechny způsoby
Rodwell: Keramická dílna
Savill: 101 koupelna, 101 ložnice
Šťoví?ek: P?ekro?it ?eku Styx
Toufar: Magická místa ?ech 2, 4
Wolfová: Tkaní