KOVALOVICE
Naposledy aktualizováno: 23.7.2020

V�?TEJTE NA STR�?NK�?CH
OBECN�? KNIHOVNY V KOVALOVIC�?CH
(okres Brno-venkov)

Knihovna je umíst�?na v místnosti obecního ú�?adu
Kovalovice 10

***

Půj�?ovní doba
čtvrtek 15 - 17 hodin

***

on-line katalog 

Práv�? za�?ínáme postupn�? vkládat data do on-line katalogu.  

 

Informace o novinkách najdete pod záložkou služby

Knihovnice:Milada Terberová

e-mail: mkkovalovice@seznam.cz